Báo Công An Đà Nẵng

Kiểm tra và xử lý các trường hợp không chấp hành chủ trương tiết kiệm điện

Thứ tư, 24/05/2023 16:37
Công nhân Điện lực Đà Nẵng hướng dẫn 1 cơ sở sản xuất thực hiện tiết kiệm điện.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình... trên địa bàn TP chung tay sử dụng tiết kiệm điện như: xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong quý II và quý III năm 2023 so với mức sử dụng điện bình thường (riêng đối với trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ); đối với hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (gọi tắt là Điện lực Đà Nẵng) xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng theo chế độ vận hành bình thường tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường, tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hàng ngày…. UBND TP giao Sở Công Thương TP phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là trong các giờ cao điểm; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không chấp hành chủ trương sử dụng tiết kiệm điện; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

PHÚ NAM