Báo Công An Đà Nẵng

Kiên định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy, 08/01/2022 10:24

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể. 

Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của TP (BCĐ 35 TP), triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng 7-1. 

Báo cáo do bà Mai Thị Thu- Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trình bày cho thấy, năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch được tăng cường với nhiều đổi mới về công tác chỉ đạo cũng như phối hợp triển khai. Công tác này đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BCĐ 35 Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và sự phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội từ TP đến cơ sở. Mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan thành viên BCĐ 35 TP, BCĐ 35 các cấp ngày càng chặt chẽ; công tác phối hợp với các BCĐ 35 các tỉnh, thành khác thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nắm chắc tình hình dư luận xã hội nên đã kịp thời định hướng trước những vấn đề phức tạp nảy sinh. 

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 14 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quyết định số 35; đồng thời cụ thể hóa các nội dung theo chương trình trọng tâm số 12 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Song hành cùng đó là triển khai, quán triệt Chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ 35 TP Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động của BCD 35 các cấp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp đã chủ động tham mưu BCĐ 35 TP triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động bảo đảm thực chất, hiệu quả; ghi nhận những đóng góp của các cơ quan thành viên BCĐ 35 TP trong việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công, tham gia phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuyên dương những kết quả đáng khích lệ, cần được phát huy trong thời gian tới của nhóm Facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” với việc đăng tải hơn 3.000 tin, bài viết; hay các fanpage, nhóm facebook của các cơ quan đơn vị với số lượng người theo dõi lớn và hoạt động tích cực của thành viên với gần 30.000 tin, bài viết... 

Trên cơ sở phân tích những mặt đạt được cùng những hạn chế, tồn tại trong công tác này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, các tổ chức đảng, mặt trận các đoàn thể và các thành viên trong BCĐ 35 phát huy tối đa tính chủ động, trách nhiệm, vai trò và khả năng của từng cơ quan, đơn vị. Tinh thần chung là rà soát những nhiệm vụ chưa làm trong năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ trong năm 2022. Đồng thời bám sát chương trình trọng tâm của BCĐ 35 TP giai đoạn 2021-2025 và cụ thể hóa trong năm 2022 để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện  phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Song song đó, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện QĐ 238 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Ban cán sự đảng UBND TP, Viện KSND, TAND TP và các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai các kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm. 

Ông Triết đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp Công an TP  và các ngành chức năng rà soạt lại các tài khoản mạng xã hội có mang tên Đà Nẵng không chính thống, cần thiết xử lý nếu có vi phạm; nghiên cứu, đề xuất Thường trực BCĐ việc xây dựng, thành lập trang có tít xanh trên facebook để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đến người dân, hoàn thành việc này trong quý II-2022. 

Đối với Công an TP, ông Triết đề nghị tiếp tục chấn chỉnh việc lộ lọt thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và có đề xuất cụ thể, tiếp tục nắm chắc tình hình trên không gian mạng, tập trung vào đấu tranh ngăn chặn, xử lý, kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục thuyết phục với ngăn chặn, xử lý đối tượng đăng tải, phát tán tin xấu, độc quyết liệt hơn.

Giao cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị chức năng có liên quan, trong đó, ông Triết đề nghị các cơ quan báo đài TP đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin chính thống, đảm bảo dòng chủ lưu về thông tin tích cực, phát huy tốt các thế mạnh của phương thức truyền thông, mạng xã hội để đăng tải thông tin tích cực. Tinh thần chung là lan tỏa những câu chuyện tích cực, việc làm tử tế, gương  người tốt việc tốt, những thông tin mang năng lượng tích cực theo hướng lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt nhấn mạnh các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phải xác định rõ “nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong tình hình hiện nay. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân có  thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. 

P.THỦY