Báo Công An Đà Nẵng

Kiên quyết thu hồi nhà, đất công cho thuê không đúng quy định

Thứ hai, 01/08/2022 13:52

Theo đó, UBND TP giao Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 3350/UBND-KT ngày 18-6-2022 về rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP; hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đảm bảo đủ điều kiện tham mưu Chủ tịch UBND TP phê duyệt; trong đó, lưu ý Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ sở nhà, đất đề nghị phê duyệt.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất còn lại đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; đảm bảo việc thống kê, tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lấn chiếm; hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đã đảm bảo quy định…; đặc biệt là kiên quyết xử lý, thu hồi khu đất, nhà cho thuê không đúng quy định.

PHÚ NAM