Báo Công An Đà Nẵng

Kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tình huống thiếu nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn

Thứ hai, 27/03/2023 06:35

Ban chỉ đạo gồm có 21 người do ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP làm Phó trưởng ban Thường trực và 3 Phó trưởng ban gồm: ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP; ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT TP; ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cùng 16 thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng kết, đánh giá các kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu rủi ro về nguồn nước do sự cố môi trường, thiên tai, nhiễm mặn… nhằm đảm bảo nguồn nước thô an toàn phục vụ sản xuất nước sạch tại các nhà máy nước, đặc biệt là kịp thời có biện pháp xử lý khi có các tình huống thiếu nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn; xử lý kịp thời các sự cố về mạng lưới cấp nước gây ảnh hưởng đến chất lượng nước, gây thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn TP…

PHÚ NAM