Báo Công An Đà Nẵng

Kiện toàn Hội đồng Trẻ em thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 13/08/2022 11:35

Tại Kỳ họp, Hội đồng Trẻ em TP đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bổ sung danh sách thành viên. Bạn Nguyễn Minh Thư – Phó Chủ tịch Hội đồng giai đoạn 2021 – 2022 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giai đoạn 2022-2023. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị về các nội dung hoạt động liên quan đến trẻ em trong năm học 2022 – 2023 như: cần có thêm các buổi sinh hoạt ở quy mô rộng hơn, có các kênh tư vấn tâm lý cho trẻ em, tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, tổ chức thêm các hoạt động thiện nguyện để trẻ em tham gia, chia sẻ với cộng đồng…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho 4 bạn vì “Đã tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng trẻ em TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2022”.

Vinh Văn