Báo Công An Đà Nẵng

Kinh tế quận Thanh Khê phục hồi khá tích cực

Thứ năm, 20/10/2022 08:12

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong quý III, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, các ngành, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các hoạt động nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận theo Chủ đề “Năm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Quận ủy Thanh Khê đánh giá, kinh tế quận có sự phục hồi khá tích cực, với nhiều tín hiệu khả quan. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến đạt và vượt so kế hoạch được giao trong năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng ước đạt 15.524 tỷ đồng, đạt 91,32% kế hoạch (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.049 tỷ đồng, đạt 87,85% so với kế hoạch. Ước sản lượng khai thác hải sản trong 9 tháng đạt 4.687 tấn, đạt 90,1% so với kế hoạch (tăng 10% so với cùng kỳ). Hội nghị Quận ủy lần này cũng nhìn nhận vẫn còn một số mặt hạn chế, cần phải nhanh chóng khắc phục. Đó là, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, đặc biệt là những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thu ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh còn thấp, cần thúc đẩy tăng thu bền vững.

Công tác quy hoạch còn chậm và gặp nhiều vướng mắc. Mô hình tổ chức chính quyền đô thị còn nhiều lúng túng, công tác chuyển đổi số được thực hiện quyết liệt nhưng cần nhiều thời gian, giải pháp công nghệ phù hợp. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường còn chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, có nơi còn nhếch nhác... Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2022.

PHƯƠNG KIẾM