Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch

Thứ bảy, 18/03/2023 00:42
Trường tiểu học Quảng Thạch, nơi ông Phương và bà Tâm đang công tác.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về các nội dung tố cáo đối với lãnh đạo Trường tiểu học Quảng Thạch của UBND huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã kết luận, ông Phương, bà Tâm đã có các vi phạm, khuyết điểm sau: Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại đảng viên và viên chức hàng năm dẫn đến việc thực hiện không đúng quy định; chỉ đạo Công Đoàn và Ban Thanh tra nhân dân lập biên bản đối với một đảng viên không đúng quy trình; không kiểm tra, xem xét xử lý khi phát hiện đảng viên, viên chức vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục. Thiếu kiểm tra, giám sát để Công Đoàn trường tổ chức hội nghị và cùng với Hội đồng sư phạm ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện- thiết bị không đúng với thẩm quyền, trình tự theo quy định. Có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực…

Duy Ngọc