Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận

Thứ bảy, 06/05/2023 07:05

Quyết định nêu rõ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Phước, do đó thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Phước tính từ ngày Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố quyết định kỷ luật ngày 7-3-2023.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở, được phân công giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản của dự án kè chống biển xâm thực, tuy nhiên ông Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi thi công đoạn kè chống biển xâm thực dài 350m tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (công trình do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư), dẫn đến việc xây dựng đoạn kè không đúng vị trí theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Hữu Phước đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước bằng hình thức khiển trách.

B.T