Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ luật Phó Bí thư Đảng ủy xã vì giả chữ ký để nhận tiền trồng rừng

Thứ tư, 17/05/2023 06:33

Quyết định thi hành kỷ luật nêu rõ: Ông Trần Ngọc Tây với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội nhưng không tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Ngọc Tây đã lấy tên ông Nguyễn Văn Tảng (người dân địa phương) để đăng ký tham gia trồng rừng theo Dự án Flitch và nhiều lần giả chữ ký của ông Tảng để làm các hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng. Ngoài ra, ông Trần Ngọc Tây còn giả chữ ký ông Tảng nhận giống, tiền đầu tư trồng rừng từ Dự án này để sử dụng vào mục đích trồng rừng của cá nhân.

Việc làm của ông Trần Ngọc Tây là trái quy định của pháp luật, chưa thực hiện đúng nghĩa vụ, đạo đức của công chức, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật của Đảng.

Ông Nay Y Blung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết, việc thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Hội đối với ông Trần Ngọc Tây đồng nghĩa với việc ông Tây phải thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Địa phương sẽ thực hiện các quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Sơn Hội của ông Tây trong thời gian tới.

TƯỜNG QUÂN