Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ yếu về hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 18/12/2021 13:00

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Sự kiện Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại".

Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp NXB Chính trị quốc gia Sự thật, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sở VH- TT TPHCM đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại" với gần 1.000 trang đã tái hiện một cách chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa của sự kiện đó đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Cuốn sách kỷ yếu gồm 4 phần chính: Từ Thành phố này Người đã ra đi; Hành trình tìm đường cứu nước; Người đi tìm hình của nước và Hồ Chí Minh sống mãi với tổng số hơn 110 bài tham luận của các nhà các chuyên gia, nhà khoa học tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

A.T