Báo Công An Đà Nẵng

Làm mồi cho trộm

Thứ bảy, 03/06/2023 15:23

Sơ suất này đã báo hại anh M. khi quay ra lấy xe thì “chú ngựa sắt” của mình đã bị trộm dắt đi lúc nào không hay.

CÔNG HẠNH