Báo Công An Đà Nẵng

Làm rõ nguyên nhân trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm, 13/04/2023 06:40
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Quang Vinh báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của sở TN-MT, tổng số hồ sơ (thủ tục hành chính) TTHC đã tiếp nhận trong quý I-2023 là 30.132 (lĩnh vực đăng ký đất đai là 30.014 hồ sơ), trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ là 25.175 hồ sơ (trực tuyến 99,7%; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 0,31%); số từ kỳ trước chuyển qua là 4.881 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ (mới tiếp nhận trong kỳ) đã giải quyết là 23.333, trong đó giải quyết trước hạn 6.905, đúng hạn 16.296, đạt tỷ lệ 99,4%; quá hạn 132 hồ sơ. Số lượng hồ sơ (kỳ trước chuyển qua) đang giải quyết là 4.725, trong đó, đúng hạn là 4.586, quá hạn là 139. Sở đã ban hành 82/271 văn bản xin lỗi vì trễ hạn giải quyết theo quy định.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở TN-MT cho biết, trong năm 2022, sở đã kiến nghị các phương án đơn giản hóa và được UBND thành phố phê duyệt thông qua với 6 thủ tục của sở. Đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Sở TN-MT đã hoàn thành việc đăng ký tài khoản cán bộ tra cứu, sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trên cơ sở dữ liệu công dân Quốc gia để phục vụ cung cấp dịch vụ. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông về cơ bản đã hoàn thành việc cấu hình cho cán bộ Sở TN-MT khai thác chức năng tra cứu nêu trên kể từ ngày 15-4-2023.

Theo kết quả thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đến hết tháng 2-2023 cho thấy, 100% hồ sơ của khối văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT được tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến; Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu đạt 100% hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai còn lại (Thanh Khê và Hòa Vang) đạt 99%.

Năm 2023, Sở TN-MT đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại sở, trong đó tập trung phương thức đánh giá trực tuyến để bảo đảm thuận lợi trong đánh giá. Tính đến ngày 15-3, sở đã đánh giá được 55 lượt (100% hài lòng).

Thời gian tới, sở xác định, 100% hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định tại đơn vị; tăng cường kiểm soát, thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính lĩnh vực đất đai tại đơn vị, hạn chế mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu HĐND thành phố đề nghị Sở TN-MT làm rõ các nguyên nhân trễ hạn hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý và có thư xin lỗi công dân đúng quy định; xem xét giải quyết (có xin lỗi hay không) đối với số hồ sơ bị trễ còn lại.

TRỌNG HUY