Báo Công An Đà Nẵng

Làm sáng tỏ hơn chiến thắng Tây Nguyên

Thứ bảy, 30/05/2020 07:00

Ngày 29-5,tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”. Tại cuộc hội thảo này, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 80 báo cáo tham luận của các nhà lãnh đạo quân sự, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhân chứng lịch sử… Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về chiến thắng Tây Nguyên. Các tham luận đều có chung nhận định, chiến thắng Tây Nguyên khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tiêu biểu cho trí thông minh, lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng và sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Thắng lợi của chiến dịch này đã tạo nên bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh cách mạng, đưa cuộc tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam Việt Nam, và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội thảo lần này sẽ góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ chiến thắng Tây Nguyên. Kết quả thu được từ cuộc Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học vững chắc cho cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.          

M.T