Báo Công An Đà Nẵng

Liên Chiểu triển khai phương án phòng chống thiên tai 2023

Thứ sáu, 22/09/2023 07:38

Theo đó, UBND quận đã triển khai phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ứng với một số kịch bản, đảm bảo an toàn linh hoạt, đồng thời quán triệt các ngành, địa phương chủ động bố trí lực lượng và phương tiện, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, xây dựng phương án, bố trí địa điểm đảm bảo chỗ ăn ở trong trường hợp tiến hành di dân. Yêu cầu các phường tổ chức khoanh vùng và lập bản đồ những nơi thấp trũng để chủ động phương án ứng phó; lập danh sách và số điện thoại người dân vùng thấp trũng để cảnh báo sớm và tổ chức di dân khi có mưa bão; xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

CÔNG HẠNH