Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ bổ sung 37 thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại

Thứ bảy, 11/05/2024 10:05

Động thái trên cũng nhằm vào các công ty muốn mua hàng hóa của Mỹ để thúc đẩy năng lực công nghệ lượng tử của Trung Quốc. Các thực thể trong danh sách nói trên không được tiếp cận các danh mục hàng hóa và công nghệ của Mỹ nếu không có sự cho phép của chính phủ Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ sử dụng danh sách hạn chế thương mại, được gọi là "Danh sách thực thể", nhằm ngăn chặn dòng chảy công nghệ từ Mỹ sang Trung Quốc, với lý do lo ngại các công nghệ này có thể được sử dụng để tăng cường năng lực quân sự của Bắc Kinh. Việc Mỹ công bố danh sách bổ sung nêu trên khiến các nhà cung cấp Mỹ gặp khó khăn hơn trong hoạt động giao dịch với các công ty trong danh sách hạn chế.

B.N