Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Thứ năm, 11/01/2024 06:45
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái sang) và Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng (thứ 2, bên phải sang) tặng Cờ thi đua ngành năm 2023 cho VKSND thành phố.

Hội nghị đánh giá, năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ công chức, người lao động, sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của VKSND tối cao và Thành ủy Đà Nẵng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan liên quan, VKSND thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các khâu công tác ngày càng hiệu quả và có những chuyển biến tích cực. VKSND thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hạn chế vi phạm, tội phạm. Nổi bật là phối hợp với Ban Nội chính tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 26 ngày 22-3-2023 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố”, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục những tồn tại trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm...

Năm 2023, hai cấp kiểm sát giải quyết 1.894 nguồn tin/tổng số 2.107 nguồn tin thụ lý, trong đó có 207 nguồn tin có tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt là 164 tỷ đồng. Ban hành 1.525 văn bản yêu cầu xác minh nguồn tin. Tiến hành 10 cuộc kiểm sát trực tiếp. Phối hợp tiến hành 27 cuộc kiểm tra, hướng dẫn cho các công an xã, phường về tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin về tội phạm. Ban hành 33 kiến nghị vi phạm. Bên cạnh đó, thụ lý giải quyết tổng cộng 34.211 vụ án, vụ việc các loại. Riêng lĩnh vực hình sự khởi tố mới 1.372 vụ án/2.390 bị can. Lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại thụ lý 8.154 vụ án, vụ việc dân sự. Lĩnh vực hoạt động tư pháp khác thụ lý kiểm sát 19.619 vụ, việc. Nổi bật, đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp chỉ đạo khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh 13 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, thu hồi trên 279 tỷ đồng trên tổng số 280 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt.Đồng thời, ban hành 204 kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận. Phối hợp tổ chức 205 phiên tòa rút kinh nghiệm, 97 phiên tòa trực tuyến, 243 phiên tòa trình chiếu tài liệu, chứng cứ, 99 phiên tòa xét xử lưu động. Tiến hành 97 cuộc kiểm sát trực tiếp và 34 thông báo rút kinh nghiệm, 25 văn bản trả lời thỉnh thị. Các chỉ tiêu trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành và Nghị quyết 96/NQ-QH14 của Quốc hội, không có trường hợp nào bị oan hoặc khiếu nại kêu oan.

Trong năm, VKSND hai cấp thành phố tổ chức hơn 8 cuộc tọa đàm khoa học có tính khoa học pháp lý cao, với nhiều ý kiến tham luận, các bài phát biểu có chất lượng để kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật…

Với những kết quả đạt được, VKSND thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được ngành và Quốc hội giao, vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành năm 2023. Viện trưởng VKSND thành phố khen thưởng đột xuất cho 19 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương và chúc mừng VKSND hai cấp thành phố đã thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và ngành giao. Đồng thời khẳng định, những kết quả VKSND hai cấp thành phố đạt được góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, tạo môi trường thuận lợi cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Văn Cần (ngoài cùng bên phải) và Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Văn Quang (ngoài cùng bên trái) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2023 cho 2 tập thể.
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố cho ông Nguyễn Phước Toán.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, VKSND hai cấp thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, quy định của Thành ủy, UBND thành phố. Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành. Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và triển khai tốt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, không để xảy ra trường hợp bị oan, sai, tạo điều kiện, môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan chức năng chỉ đạo và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục những thiếu sót cũng như hạn chế của cơ chế, chính sách để công tác quản lý Nhà nước ở địa phương và ở tất cả các lĩnh vực ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, VKSND tối cao công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Toán, Viện trưởng VKSND quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố.

HỒNG THANH