Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia

Thứ sáu, 14/07/2023 07:00

Hội đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành; tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước có hiệu quả, nhất là việc tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các chi hội và hội viên tích cực tham gia hỗ trợ hòa giải ở cơ sở; tham gia các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng chống tội phạm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia quận nhiệm kỳ mới với 7 thành viên; Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Luật gia Nguyễn Văn Quy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

PHƯƠNG KIẾM