Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước Việt Nam- Lào

Thứ tư, 15/03/2023 21:48
Thượng tướng Lương Tam Quang- Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Kông-thoong Phông-vi-chit-Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Công an hai nước, Thượng tướng Lương Tam Quang- Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định: Hội nghị Hợp tác an ninh Việt Nam- Lào có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, định hướng hợp tác cho giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia; xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam- Lào là diễn đàn hàng năm của Lực lượng An ninh hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước.

Thượng tướng Kông-thoong Phông-vi-chit- Thứ trưởng Bộ Công an Lào đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm nồng ấm của Bộ Công an Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả và đi vào thực chất, duy trì giao ban định kỳ giữa Lực lượng An ninh và Công an các địa phương có chung biên giới của Việt Nam và Lào, kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia, cũng như không để phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh, trật tự của mỗi nước, đặc biệt là không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam.

Tại Hội nghị, dưới sự đồng chủ trì của lãnh đạo Bộ Công an hai nước, hai bên thống nhất cho rằng, từ Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam- Lào lần thứ XII tổ chức tại Lào vào tháng 3-2022 đến nay, lực lượng An ninh và Công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tích cực triển khai toàn diện các nội dung hợp tác trong Biên bản đã ký trên các lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh biên giới, kỹ thuật nghiệp vụ, phòng, chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của hai nước, đã mở các lớp bồi dưỡng cán bộ và triển khai công tác trao đổi Đoàn. Đặc biệt, lực lượng An ninh hai nước đã phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam 2022".

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương giáp biên giới; đặc biệt, coi trọng cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ định kỳ và "đường dây nóng" để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ về chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng. Phối hợp chặt chẽ quan điểm, lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN; bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam sắp tới; phía Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ nước bạn Lào chuẩn bị và hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2024...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam- Lào lần thứ XIII.

Xuân Sơn