Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mua bán người

Thứ năm, 06/10/2022 16:55
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam gọi hỏi một nghi can trực tiếp giới thiệu, môi giới các vụ "sang Camphuchia làm việc nhẹ lương cao”.

Các báo cáo viên đã truyền đạt một số quy định về xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ nạn nhân; công tác phòng chống mua bán người; nhận diện các thủ đoạn mua bán người; triển khai Luật Phòng chống mua bán người; kỹ năng can thiệp tâm lý, quy trình hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại cộng đồng...

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2012 đến nay, Quảng Nam phát hiện, bắt giữ và xử lý 9 vụ mua bán người với 17 đối tượng; 14 nạn nhân được giải cứu, tiếp cận và hỗ trợ về lại cộng đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, giải cứu, tiếp nhận 2 trường hợp từ Campuchia về nước; bắt giữ 1 đối tượng dụ dỗ, đưa 7 trường hợp qua Campuchia trái phép.

B.B