Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin

Thứ sáu, 17/11/2023 10:24

Theo ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, 5 dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều gồm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ đầu tư phát triển, nhưng do xuất phát điểm thấp nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện vẫn tồn tại "5 nhất" là: Địa bàn khó khăn nhất, Chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, Kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất, Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất. Trong đó, sự thiếu hụt thông tin với đồng bào các dân tộc thiểu số ở cả 2 tiêu chí gồm sử dụng dịch vụ viễn thông và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Do đó, hội nghị lần này mang đến 2 chuyên đề cơ bản như giới thiệu một số chính sách hỗ trợ thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc miền.

*Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo đài, các cán bộ, công chức, viên chức của các Sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa, thông tin tại Đà Nẵng. Các đại biểu đã được chia sẻ những thông tin cập nhật về tình hình hoạt động và một số vấn đề ưu tiên trong phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam.

Lê Anh Tuấn