Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco thành Đảng bộ

Thứ bảy, 02/09/2023 06:30
Thường trực Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao quyết định chuyển từ chi bộ lên đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco.

Xét tờ trình của Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quyết định nâng cấp từ chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nói chung, đối với tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco nói riêng.

Thời gian qua, cấp ủy đảng công ty đã làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, phối hợp cùng ban giám đốc công ty triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng hoạt động của công ty. Năm 2022, đơn vị được khen thưởng là tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đ.N