Báo Công An Đà Nẵng

Nên công khai, để... công bằng

Thứ ba, 24/05/2022 15:10
Chính quyền địa phương cũng cần công khai việc lập danh sách những đối tượng được nhận và không được nhận hỗ trợ để người dân tránh thắc mắc.

- Loanh quanh chuyện nhận tiền hỗ trợ lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Chủ trương Nhà nước đã rõ ràng, quy định cụ thể từ đối tượng đến số tiền được nhận là bao nhiêu rồi mà!

- Không đơn giản như NXD nghĩ đâu. Vì đại dịch ai mà chả thất nghiệp, mà không mất thu nhập nên để phân biệt người lao động nào gặp khó khăn nhiều, kẻ gặp ít khó khăn là vấn đề nan giải.

- Nhưng vấn đề gì cũng có lộ trình, vướng mắc đến đâu ta gỡ đến đấy. Cụ thể sự việc Tư Điện Bàn phản ánh là thế nào?

- Vào cuối tháng 4-2022, UBND các xã, phường tại TX Điện Bàn thực hiện việc phân bổ tiền hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn vì đại dịch. Theo Nghị quyết số 45 ngày 22-7-2021, những người làm việc tại các cơ sở dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, thợ nề, thợ sơn, bán vé số dạo, bán hàng rong… (lao động tự do) được hỗ trợ mức 50 ngàn đồng/ngày. Vì lao động tự do chiếm số lượng lớn nên để phân loại người nào trong diện được nhận trợ cấp là vấn đề khó khăn tại nhiều địa phương. Theo phản ánh của người dân, cũng một con người như nhau, sao lại người có người không? Cùng đi buôn gánh bán bưng như nhau, nhà thì 2, 3 người được nhận, nhà thì chẳng có... Ngoài ra, tại một số địa phương, như: P. Điện Ngọc, Điện Nam Bắc… xảy ra tình trạng một số người lợi dụng mạng xã hội phản ánh không đúng bản chất sự việc đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

- Theo NXD, ngoài việc căn cứ vào những quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương cũng cần công khai việc lập danh sách những đối tượng được nhận và không được nhận hỗ trợ để người dân đóng góp ý kiến và kịp thời giải đáp những thắc mắc để người dân hiểu rõ, đúng hơn về chủ trương mang đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

N.X.D