Báo Công An Đà Nẵng

"Ngâm hồ sơ", trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện bị phê bình

Thứ năm, 02/06/2022 13:01

Trước đó, qua thống kê, đến ngày 30-5-2022, trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, Phòng TN&MT H. Phong Điền có số lượng hồ sơ đang giải quyết quá hạn 153 hồ sơ nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. UBND H. Phong Điền cũng giao Phòng Nội vụ huyện cập nhật nội dung này vào hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của Phòng TN&MT huyện và thực hiện các chế độ khác đối với Trưởng phòng TN&MT huyện theo quy định.

HẦU TỶ