Báo Công An Đà Nẵng

Ngày gió bay đôi

Chủ nhật, 28/01/2024 17:58

đằng sau bóng lá, tò he chạnh lòng
mây trời, vẫn cuộc long đong
mùi cây cau tỏa hoa ròng rã xuân


đợi tôi phía gió bâng khuâng
nắng xiên khoai hắt như gần như xa
trăng đâu chưa thể ngọc ngà
nên đêm xuân vẫn như là... đêm xuân


đợi tôi mỏi cuộc tình trần
đôi môi đâu dễ chạm gần đôi môi
đợi tôi xuân một chỗ ngồi
cứ nghe tiếng gió bay đôi qua trời


Neo trong giông bão tơi bời
một lần chạm khẽ là nơi xuân về.

NGUYỄN TẤN SĨ