Báo Công An Đà Nẵng

Nhà báo Lê Bá Dương ra mắt sách “Những bức di thư Thành cổ”

Thứ tư, 19/10/2022 16:54
Bìa sách “Những bức di thư Thành cổ” của Lê Bá Dương.

Nhà báo Lê Bá Dương bày tỏ, ông biên soạn cuốn sách này để các thế hệ hôm nay và mai sau biết về tâm tư, tình cảm của những người lính Thành cổ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cũng như tình cảm của người thân các chiến sĩ trong thời kỳ binh lửa đó - cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Lê Bá Dương là tác giả của những câu thơ hiện đang được “tạc” tạc lên bia đá tại Bến thả hoa bờ bắc và bờ nam sông Thạch Hãn: Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

K.H