Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều cách làm mới, sáng tạo của nông dân phát huy hiệu quả

Thứ tư, 23/12/2020 22:09

Sáng 22-12, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai 3 Đề án đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Qua 2 năm triển khai Đề án đột phá, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hơn 319 buổi quán triệt, học tập cho gần 175 ngàn lượt hội viên, nông dân. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức toàn Hội, nhiều nội dung, cách làm được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò tập hợp nông dân, hướng mạnh về cơ sở, làm động lực thúc đẩy phong trào nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Kết quả, Thành Hội đã kết nạp được hơn 4.600 hội viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao 112%, tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 80% trở lên; gần 7.000 hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% chi hội đạt chỉ tiêu về Quỹ hội hàng năm. Ngoài ra đề án đột phá số 3 đã góp phần chỉ đạo, định hướng 42 cơ sở Hội thành lập các chi Tổ, hội nghề nghiệp, kịp thời hỗ trợ nông dân địa phương phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân.

ĐĂNG BÌNH