Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội mang lại kết quả sát với thực tiễn, nguyện vọng của người dân

Thứ sáu, 19/01/2024 06:50
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện các Quyết định, Quy định mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đã có nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội của các cấp Mặt trận và các đoàn thể đã mang lại kết quả sát với thực tiễn, nguyện vọng của người dân. Sau giám sát, các cơ quan liên quan đã có phản hồi, báo cáo, giải trình, kịp thời điều chỉnh những vấn đề tồn tại. Việc thực hiện các Quyết định, Quy định góp phần tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền với các hội đoàn thể và nhân dân.

Nêu một số tồn tại để có cách khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, thời gian tới các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các Quyết định, Quy định về giám sát, phản biện, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp và các hội đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường đối thoại, tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân để góp ý, phản biện với các cấp chính quyền; UBND TP cần chủ động, đặt hàng MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể các vấn đề, công trình, dự án cần lấy ý kiến phản biện xã hội; cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho các hoạt động lấy ý kiến phản biện xã hội; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện... Với Đảng đoàn HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức tốt và thường xuyên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiếp nhận, phản ánh, xử lý thông tin, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tiếp xúc cử tri chuyên đề, Chương trình HĐND với cử tri. Các đoàn thể xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, phương thức tổ chức phù hợp, báo cáo cấp ủy cùng cấp thông qua; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát; giám sát, góp ý đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và cam kết tu dưỡng, rèn luyện; giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc thực hiện các giải pháp và chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, công tác giải tỏa đền bù, tiến độ triển khai các dự án động lực, trọng điểm...

Đối với Ban Dân vận Thành ủy, cần chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện các quyết định, quy định cho Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng Bằng khen cho các tập thể.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Trung tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Báo cáo tại Hội nghị thể hiện: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên. Nội dung đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở gắn với quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp cho cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nhìn nhận được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân; nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện được chính quyền cấp trên tiếp thu, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội TP và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đáng chú ý, trong 10 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành 39 Kế hoạch giám sát chuyên đề, ban hành 5 Đề án phục vụ cho công tác giám sát, phản biện xã hội, về kinh phí hỗ trợ cho công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Mặt trận các cấp đã chủ trì tổ chức 1.104 đoàn giám sát với 448 chuyên đề và tham gia 1.865 cuộc giám sát với các cơ quan về các nội dung có liên quan. Về phản biện xã hội, Mặt trận các cấp tổ chức 174 hội nghị phản biện xã hội, tham gia phản biện bằng văn bản 885 nội dung, 90 cuộc đối thoại trực tiếp giữa MTTQ các cấp với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện...

Ghi nhận những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217, 218 và Quy định số 124-QĐ/TW, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen, biểu dương 40 tập thể và cá nhân.

Công Hạnh - Huyền Ngân