Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi lo ngập úng

Thứ năm, 21/03/2024 16:15
Dự án Khu dân cư Phước Lý 5 hiện đã “treo” nhiều năm.

- Chẳng chờ chi đến mùa mưa mới lo, hơn chục năm nay, người dân sống trong khu vực dự án khu dân cư Phước Lý 5 hoặc ở khu vực tổ 1, phường Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cứ canh cánh nỗi lo.

- Tư Cẩm Lệ kể rõ về thực trạng của người dân ở đấy được không?

- Như dự án khu dân cư Phước Lý 5 đã “treo” hơn chục năm khiến người dân có đất trong vùng quy hoạch không thể xây dựng, nâng cấp nhà cửa, vào mùa mưa thì nước tràn về các nhà dân xung quanh dự án, gây ngập cục bộ. Tương tự, tình trạng ngập úng triền miên cũng là nỗi lo của hơn 20 hộ dân tại khu vực tổ 1 (P. Hòa Phát). Do một số dự án của thành phố bao bọc xung quanh, trong khi các hộ dân nằm trong khu vực nền nhà thấp trũng, có nơi thấp hơn mặt đường đến hơn 1,2m nên mỗi khi mưa là bị ngập úng.

-Thế thành phố vẫn chưa có giải pháp gì…?

- UBND quận Cẩm Lệ cho biết, hiện nay các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai các bước theo thủ tục để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Cụ thể là đến khi nào?

- Đối với dự án khu dân cư Phước Lý 5, do khó khăn về nguồn vốn và hiệu quả đầu tư dự án, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, lập phương án đầu tư xử lý ngập úng khu dân cư Phước Lý 5 trên cơ sở hạn chế tối đa đền bù giải tỏa, không đền bù giải tỏa để khai thác quỹ đất, đầu tư dự án nhằm tập trung mục tiêu xử lý ngập úng phù hợp với quy hoạch theo quy định của pháp luật. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, để làm cơ sở triển khai dự án; thời gian dự kiến hoàn thành quý IV-2024. Đối với nhu cầu nâng nền nhà của các hộ dân tổ 1 (P. Hòa Phát), UBND quận Cẩm Lệ đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ rà soát, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định ranh giới bị ảnh hưởng, cao trình ảnh hưởng ngập úng của các hộ dân nêu trên. Đồng thời, giao Ban Giải phóng mặt bằng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nâng nền nhà của các hộ dân trong vùng ngập úng tại đây, thời gian giải quyết hoàn thành trước ngày 30-6-2024.

- Bề Tui nhận thấy phương án giải quyết đã có, vấn đề còn lại là chính quyền và ngành chức năng cần sớm triển khai chứ loay hoay lại đến mùa mưa, người dân là chịu khổ.

BỀ TUI