Báo Công An Đà Nẵng

Phải có đất tái định cư thực tế mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Thứ tư, 29/03/2023 06:30
Ông Nguyễn Hồng An.

Phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, trước hết về cơ chế chính sách, Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan để hoàn thành dự thảo và tham mưu UBND TP ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15-3-2021 của UBND TP, trong đó, tập trung vào những vấn đề sau: cụ thể hóa quy định suất tái định cư tối thiểu, hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối tiểu và số tiền được bồi thường về đất; quy định về bố trí đất tái định cư vị trí 2 mặt tiền; điều chỉnh các phụ lục bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, di dời mồ mã phù hợp với mặt bằng giá hiện nay; nâng mức hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, ổn định việc làm đối với hồ sơ đất nông nghiệp tăng thêm 0,5 so với quy định hiện nay của UBND TP tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND.

Bên cạnh đó, cần có chính sách chung về hỗ trợ trượt giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và con vật nuôi với hộ giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng đối với các dự án đang thực hiện dở dang trước ngày Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND TP có hiệu lực. Đặc biệt, đối với các dự án mới thực hiện từ năm 2023, áp dụng giá đất bồi thường với hệ số giá đất tiệm cận với giá thị trường và chỉ thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa phải di chuyển chỗ ở; phải có đất tái định cư thực tế mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng (trừ các dự án tái định cư, bố trí tại chỗ sẽ có phương án đảm bảo nơi ở tạm sau khi bàn giao mặt bằng để chờ nhận đất thực tế xây dựng nhà ở).

Dự án đường trục I Tây Bắc (Q.Liên Chiểu) chậm tiến độ trong thời gian qua do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Tiếp đến cần phân cấp, ủy quyền cho UBND các quận, huyện thẩm định, phê duyệt kế hoạch tái định cư tổng thể các dự án và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường về đất; xây dựng chính sách giải quyết bán, cho thuê mua nhà ở đối với trường hợp thuộc diện giải tỏa xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở, chưa bàn giao mặt bằng tại các dự án trên địa bàn TP; có chính sách hỗ trợ cho các trường hợp giải tỏa di dời mồ mả để xây dựng lại mới trong trường hợp di chuyển ngoài địa bàn TP; kiện toàn về tổ chức bộ máy làm công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng; có chế độ, chính sách khen thưởng đột xuất và thường xuyên để động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đã đề ra.

Giám sát đạo đức công vụ

Về công tác điều hành, chỉ đạo, phối hợp trong công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị khi lập bước chuẩn bị đầu tư dự án phải bố trí kinh phí thực hiện khảo sát, lập khái toán chi phí đền bù giải tỏa, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các địa phương hữu quan phải phối hợp khảo sát, khái toán chi phí đền bù giải tỏa đầy đủ cụ thể; việc lập kế hoạch tái định cư phải sát với thực tế, chủ động về nguồn vốn chi trả bồi thường và quỹ đất tái định cư kịp thời, không phải chờ bổ sung kế hoạch vốn và quỹ đất tái định cư làm chậm công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP đề nghị quận ủy, huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đạo đức công vụ của các tổ chức và cá nhân làm công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng của quận, huyện nhằm tránh quan liêu, tham nhũng trong thực thi công vụ; UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ đền bù giải tỏa lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa hàng tuần, hàng tháng cho từng dự án, đặc biệt là phân công cán bộ theo dõi dự án bám sát công việc, đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đúng tiến độ. Đối với những trường hợp đã giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, đã tổ chức tiếp dân vận động nhiều lần nhưng không chấp hành bàn giao mặt bằng, đề nghị UBND các quận, huyện cương quyết triển khai xử lý cưỡng chế để thu hồi mặt bằng cho dự án theo quy định, không để kéo dài.

PHÚ NAM

Năm 2023, toàn TP có tổng cộng 202 dự án được triển khai với tổng số 18.400 hồ sơ giải tỏa. Trong đó, H.Hòa Vang có 46 dự án với tổng số 7.798 hồ sơ giải tỏa, Q.Liên Chiểu có 49 dự án với tổng số 4.128 hồ sơ giải tỏa, Q.Ngũ Hành Sơn có 38 dự án với tổng số 3.050 hồ sơ giải tỏa, Q.Cẩm Lệ có 16 dự án với tổng số 1.534 hồ sơ giải tỏa, Q.Sơn Trà có 28 dự án với tổng số 1.449 hồ sơ giải tỏa, Q.Hải Châu có 20 dự án với tổng số 414 hồ sơ giải tỏa và Q.Thanh Khê có 5 dự án với tổng số 18 hồ sơ giải tỏa.