Báo Công An Đà Nẵng

Phát động phong trào thi đua trong cả nước

Thứ sáu, 11/12/2020 06:55

Sáng 10-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Về dự Đại hội còn có 2.020 đại biểu là đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực, ngành, nghề, dân tộc, tôn giáo...

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; các báo cáo tham luận, phát biểu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, đặc biệt bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. 

Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo, trong đó nêu rõ, “công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng”. Điểm lại những thành tựu quan trọng, toàn diện mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Một số hạn chế cần khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập, áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm. Công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen bậc cao; tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua phải có phương hướng đúng và vững”; “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc”, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu..., đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, sau Đại hội, hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội.

TTXVN

Khẳng định giá trị nhân văn trường tồn của dân tộc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đại hội thống nhất, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, các cấp, ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những thành tựu đó là nền tảng để tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Thủ tướng đánh giá cao, cảm phục và xúc động trước những việc làm, hành động cao đẹp và thành tích xuất sắc của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo tại Đại hội cũng như nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, mọi vùng miền của đất nước đang ngày đêm nỗ lực, hăng say lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không có điều kiện về dự Đại hội.

“Đặc biệt, chúng ta thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những công lao to lớn, sự hy sinh quên mình của các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, bác sĩ, y tá, công nhân, nông dân và lực lượng chức năng trong công tác chống đại dịch  Covid-19; phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở, hỗ trợ đồng bào, cứu hộ người dân bị nạn, ổn định đời sống nhân dân... Trong những lúc gian nguy, thử thách, khó khăn nhất, chúng ta càng thấy ngời sáng tình đồng bào, đồng chí, đồng đội nghĩa tình, thắm thiết; qua đó khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị nhân văn trường tồn của dân tộc”, Thủ tướng khẳng định. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. 

 

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Trước dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn, thách thức hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đại diện tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong tình hình mới

 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ nhất, các phong trào thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thứ hai, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam; xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của ngành mới, lĩnh vực mới.

Thứ ba, phong trào thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua đó, các phong trào tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản, về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ tư, các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước tiếp tục được phát động; từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thi đua xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế trọng điểm. Công nghiệp quốc phòng, an ninh phát triển theo hướng lưỡng dụng, công nghệ cao. Thi đua xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, phát huy vai trò dẫn dắt trong ASEAN; nâng cao tiếng nói và đóng góp tại Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác khu vực quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội do hội nhập mang lại, đặc biệt 14 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ năm, phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua hướng vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

CBCS Biên phòng mang lá cờ Tổ quốc từ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Lạng Sơn) đến Đại hội.

Thủ tướng đề nghị, sau Đại hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trước mắt, đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Trong tổ chức công tác thi đua, chú ý phải làm thực chất, chuyển biến thực sự và không được làm hình thức”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

QUỲNH NHƯ – TTXVN