Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện thêm di vật ảnh chân dung chiến sĩ kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Thứ hai, 08/04/2024 14:58
Di vật ảnh chân dung chiến sĩ và bình tông có khắc chữ (Ảnh: Xuân Diện, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Trên thân bình tông, phần ký tự có nội dung “BẮC TÙNG” hoặc “BẮC HÙNG”, khả năng đây có thể là tên riêng của liệt sĩ. Trên thân bút máy, có ký tự “MINH XÔ” hoặc “TRỊNH XÔ”, khả năng là tên riêng của liệt sĩ. Ký tự “XUÔM TÂN” hoặc “XUÂN TÂN” có khả năng là tên địa danh, quê quán của liệt sĩ. Cũng trong số 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 1 hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật là ví cá nhân, bên trong có một bức ảnh chân dung chiến sĩ. Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành đăng thông tin về địa điểm, kết quả tìm kiếm, quy tập và thông tin của di vật trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm, tìm hiểu nhằm hỗ trợ việc xác định danh tính liệt sĩ. Mọi thông tin liên quan đến các di vật nêu trên hãy cung cấp về Ban Chính sách, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh).

Bảo Hà