Báo Công An Đà Nẵng

5 thành phố trực thuộc Trung ương:

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn trong công tác thi đua, khen thưởng

Thứ hai, 21/03/2022 09:11

* TP Đà Nẵng được bầu giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2022

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến cùng đại diện một số bộ, ngành và lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng) tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi- Chủ tịch UBND TPHCM, Cụm trưởng năm 2021 nhấn mạnh: 2021 là năm đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên 5 TP trực thuộc Trung ương đã tập trung và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua, kinh tế-xã hội của Cụm 5 TP trực thuộc Trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng; phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các TP đề ra trong cả nhiệm kỳ… Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt kết quả cao như: tổng thu ngân sách của 5 TP trong năm 2021 đạt 834.875,801 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 1.896, 410 tỷ USD; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, 5 TP trực thuộc Trung ương đã được khen tặng 293 Huân chương các loại, 100 cờ Thi đua của Chính phủ, 1.314 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 5.981 tập thể lao động xuất sắc…

Ghi nhận đánh giá cao công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2021 của 5 TP trực thuộc Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến chúc mừng các thành tích nổi bật 5 TP đã đạt được trong năm 2021; khẳng định tầm quan trọng của 5 TP đối với sự phát triển chung của đất nước, nhất là trong công tác thu ngân sách quốc gia. Trong bối cảnh đặc biệt của năm 2021, công tác thi đua của 5 TP vẫn đạt được những thành quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị -xã hộ và tầm quan trọng của nhân dân trong công tác thi đua.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 TP tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhận thức sâu sắc việc phát động thi đua phải hướng tới nhân dân, từ nhân dân để đạt được hiệu quả mong muốn.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, 2022 là năm tập trung phục hồi kinh tế-xã hội, vì vậy đề nghị 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt thích ứng với thực tiễn để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến cơ sở nhằm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội hậu COVID-19. Đồng thời, nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị, đại diện 5 TP trực thuộc Trung ương nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2002 là tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua 2021, các TP đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022. Công tác thi đua năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Hội nghị cũng nhất trí, trong năm 2022, 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Căn cứ đặc thù riêng, mỗi TP xây dựng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Hội nghị, đại diện 5 TP trực thuộc Trung ương đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị cũng công bố, TP Đà Nẵng giữ vai trò Cụm trưởng, TP Hải Phòng là Cụm phó Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2022.

Hội nghị cũng nhất trí đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho TP Hải Phòng và TP Hà Nội là hai TP dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho TPHCM, TP Đà Nẵng và TP Cần Thơ.

XUÂN KHU