Báo Công An Đà Nẵng

Phạt nặng cho chừa

Thứ ba, 27/06/2023 07:57

Theo đó, Cty Hiệp Hưng đã có hành vi khai thác khoáng sản cát, sỏi vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép. Cụ thể, tổng khối lượng khai thác vượt so với giấy phép là 9.247m3, vượt công suất 46,23%.

BÃO BÌNH