Báo Công An Đà Nẵng

Phát triển đô thị biển phải thực sự bền vững để đáp ứng với xu thế phát triển

Thứ năm, 04/08/2022 17:58
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Theo đó, với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 - 70% GDP cả nước; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần bình quân cả nước…

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước kết hợp với mục tiêu xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đã khẳng định một trong những mục tiêu trước mắt và lâu dài. Cụ thể, phải phát triển các chuỗi đô thị biển gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tuy nhiên, xét về tổng thể Việt Nam vẫn đang vắng bóng những đô thị biển đúng có thể phát huy, khai thác tối đa những giá trị, lợi thế mà biển cả mang lại. Thay vào đó, đô thị hướng biển ở nước ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức cản trở quá trình phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng. Tất cả đang đòi hỏi cần những nghiên cứu nghiêm túc tầm quốc gia và quốc tế để có những tầm nhìn chiến lược và chính sách phát triển phù hợp.

Hội thảo đã nghe 30 chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản thị biển và hạ tầng đô thị biển Việt Nam… đóng góp những ý kiến quý báu về những lĩnh vực quy hoạch đô thị biển Việt Nam; tầm nhìn và cơ hội phát triển thị trường bất động sản tại các đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới… để những đô thị biển của Việt Nam được phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng với xu thế phát triển trong tương lai.

M.T