Báo Công An Đà Nẵng

Phát triển giao thông nông thôn ở Quảng Nam: Phát hiện nhiều vi phạm

Thứ tư, 17/08/2022 18:36
Triển khai thi công đường giao thông nông thôn tại một số địa phương ở Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Theo kết luận, trong giai đoạn 2016-2020, để thực hiện chương trình phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã triển khai kế hoạch phân bổ vốn và cấp phát vốn theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND trên toàn tỉnh gần 603.500 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 254.993 triệu đồng, ngân sách các huyện 157.993 triệu đồng. Tại các huyện, thành phố gồm: Hội An, Nông Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Phước Sơn và Tây Giang (các đơn vị được thanh tra), kế hoạch phân bổ vốn và cấp phát vốn gần 194.000 triệu đồng.

Trong đó, ngân sách tỉnh 96.096 triệu đồng, ngân sách huyện, thành phố 36.717 triệu đồng và nguồn vốn khác 61.063 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại, hạn chế như: Các công trình dự án chưa quyết toán do trình tự thủ tục, hồ sơ chưa đảm bảo quy định, các chủ đầu tư chưa phối hợp với các ngành, tổ, đội thi công trong công tác hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán trình cơ quan tài chính phê duyệt. Tại các địa phương như UBND các xã Tiên Thọ (H. Tiên Phước), Bình Triều, Bình Quý (H. Thăng Bình), Quế Trung, Quế Lâm (H. Nông Sơn) thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thay đổi vị trí xây dựng, thiếu chiều dài và một số đoạn bê-tông mặt đường kém chất lượng, sỏi xây dựng có kích thước lớn hơn quy định trong thiết kế mẫu...

Theo đó, UBND xã Tiên Thọ đã buông lỏng quản lý trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình bê-tông GTNT năm 2017, tuyến QL40B đến tiếp giáp xã Tiên Lộc với chiều dài trên 365m. Công trình hoàn thành từ tháng 10-1018, nhưng đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán công trình, hiện nay công trình đã hư hỏng, xuống cấp không phát huy được hiệu quả đầu tư. UBND TP Hội An dùng nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND để trả công trình nông thôn mới của UBND xã Cẩm Kim giai đoạn 2013, 2014 trên 122 triệu đồng. Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn TP Hội An, nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển GTNT còn lại chuyển nguồn sang năm sau còn lớn, số kinh phí còn lại lũy kế đến nay được xác nhận không cần sử dụng, kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi, nhưng không nộp trả ngân sách tỉnh gần 299 triệu đồng.

Một số công trình GTNT tại các khu dân cư tập trung tại huyện Tây Giang không áp dụng thiết kế mẫu theo quy định của UBND tỉnh. Không thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Tây Giang và các văn bản chỉ đạo của UBND H. Tây Giang. Tại UBND các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nông Sơn, Thăng Bình rà soát không kỹ, quyết toán sai khối lượng, quyết toán tăng giá trị xây lắp của một số công trình. Tổng số tiền sai phạm trên 658,5 triệu đồng (đã loại trừ tiền nhân dân đóng góp theo quy định)…

Với những vi phạm, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm và xử lý về kinh tế trên 1,078 tỷ đồng. Đối với UBND các huyện Tiên Phước, Thăng Bình, Nông Sơn, Tây Giang và TP Hội An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung chỉ đạo đối với UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình bê-tông hóa GTNT giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán vốn xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành. Thực hiện nghiêm túc việc thi công đúng tuyến đường đã được phê duyệt và xác định vị trí điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường thi công trên bản vẽ bình đồ tuyến theo quy định về XDCB. Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành…

Thanh tra Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương nộp đủ số tiền sai phạm đã được thanh tra chỉ ra trong kết luận thanh tra vào ngân sách Nhà nước đúng yêu cầu. Đối với UBND H. Tiên Phước, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Thường trực UBND xã Tiên Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2020 trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công trình bê-tông GTNT năm 2017, tuyến quốc lộ 40B đến tiếp giáp xã Tiên Lộc. Với Hội An, Thanh tra tỉnh yêu cầu xử lý về tài chính trên 1,078 tỷ đồng, trong đó, chi sai nguồn trên 122 triệu đồng và số tiền sai phạm 956,787 triệu đồng. Số tiền thanh toán thừa khối lượng so với thực tế thi công 658,037 triệu đồng. Yêu cầu UBND H. Tiên Phước chỉ đạo UBND xã Tiên Thọ bố trí nguồn vốn để khắc phục, sửa chữa mặt đường hư hỏng, bong tróc đảm bảo về quy mô kỹ thuật và chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước đối với công trình bê-tông GTNT năm 2017, tuyến QL40B đến tiếp giáp xã Tiên Thọ như Kết luận thanh tra đã chỉ ra qua kiểm tra trên thực tế.

Hồng Thanh