Báo Công An Đà Nẵng

Phát triển ngành vi mạch bán dẫn không làm theo kiểu dàn hàng ngang

Thứ sáu, 22/03/2024 07:02

Về nguồn lực cơ sở hạ tầng, hiện thành phố đã có 1 khu công nghệ cao, 6 khu công nghiệp & chế xuất và 3 khu phần mềm đang hoạt động. Đối với Công viên phần mềm số 2, thành phố đã triển khai đầu tư, hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đi vào hoạt động. Về nguồn lực, trên địa bàn hiện có 6 mảng doanh nghiệp ngành bán dẫn với 550 kỹ sư. Thành phố cũng đang xây dựng chính sách để thu hút sinh viên tham gia ngành học vi mạch bán dẫn, thu hút chuyên gia cũng như ban hành các chính sách về thuế, về sử dụng cơ sở hạ tầng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. “Sau khi ra mắt Trung tâm vi mạch bán dẫn, thành phố đã có nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Cùng với đó, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã đến khảo sát môi trường để hỗ trợ thành phố kêu gọi đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực”, bà Phương cho biết.

Theo ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đây là nội dung, lĩnh vực rất mới của thành phố. Thành uỷ, UBND thành phố đã có Nghị quyết về vấn đề này. “Thành phố sẽ tập trung vào lĩnh vực đào tạo, thiết kế, kiểm thử, đóng gói mà nhiệm vụ đầu tiên và tập trung nhất vào thời điểm này là đào tạo nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực sản xuất thì vẫn phải có hoạt động nghiên cứu, đẩy mạnh vào thời điểm phù hợp, chứ không thể thực hiện theo kiểu dàn hàng ngang. Nguồn nhân lực là thế mạnh của Đà Nẵng, cũng là định hướng chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố”.

ĐÔNG A