Báo Công An Đà Nẵng

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định)

Thứ ba, 30/08/2022 18:45

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Đăng Tuấn- Phó bí thư Thị ủy Hoài Nhơn.

Trước đó, vào ngày 22-8, HĐND thị xã Hoài Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả, 100% đại biểu tham dự Kỳ họp đã bầu ông Lê Đăng Tuấn- Phó bí thư Thị ủy Hoài Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã.

B.Đ