Báo Công An Đà Nẵng

Phê duyệt dự án Khu di tích lịch sử Sở chỉ huy Quân đoàn 3

Thứ tư, 21/09/2022 19:35
Bia tưởng niệm Khu di tích lịch sử Sở chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3.

Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 199.184 m2 (theo trích lục bản đồ địa chính số 7965/TL-VPĐKĐĐ-ĐDV được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 26-6-2020). Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Phục hồi hầm Sở chỉ huy H 2.7; Khu nhà bia (Nhà bia số 1, Nhà bia số 2, Nhà bia số 3); Nhà đón tiếp, lưu niệm; Nhà để máy phát điện… Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2022 - 2024.

Di tích lịch sử này là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong những ngày tháng 3-1975 lịch sử: Đại tướng Văn Tiến Dũng công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 và gặp gỡ lãnh đạo các địa phương Tây Nguyên để quán triệt, giao nhiệm vụ tiếp quản, bảo vệ, ổn định tình hình Tây Nguyên vừa được giải phóng.

N.T