Báo Công An Đà Nẵng

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung quan trọng

Thứ tư, 19/01/2022 07:45

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp.

Sáng 18-1, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 7.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến phiên họp kéo dài trong hai ngày (18 và 19-1), UBTVQH xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 5-2022 xem xét và biểu quyết thông qua.

Tại phiên họp thứ 7, UBTVQH còn xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Về công tác giám sát, UBTVQH xem xét báo cáo định kỳ của Ban Dân nguyện về công tác dân nguyện của Quốc hội; cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân; xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tiếp theo, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tại phiên họp, đã có 7 UBTVQH phát biểu ý kiến, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội nêu cụ thể về cách làm, nội dung để có sự thống nhất cao, đảm bảo chất lượng việc sửa đổi luật lần này. Các đại biểu đã thảo luận về tiêu chuẩn, các danh hiệu thi đua, thẩm quyền đề xuất khen thưởng, hồ sơ khen thưởng, lĩnh vực khen thưởng trong khu vực tư nhân, doanh nghiệp, vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, khung hướng dẫn chung…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu nêu ra. 

Q.H