Báo Công An Đà Nẵng

Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Thứ bảy, 16/03/2024 09:10
Hội TTVBVQTE TP Đà Nẵng, Thành đoàn, Hội LHPN thành phố thực hiện ký kết chương trình phối hợp năm 2024.

Báo cáo cho biết, trong năm 2023, các cấp hội đã tổ chức được 188 buổi tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng… cho gần 78 nghìn người tham dự; các đơn vị chủ động thực hiện công tác giám sát về thực hiện quyền trẻ em theo nội dung, chương trình hoạt động của đơn vị.

Hội TTVBVQTE, Hội LHPN thành phố, Thành đoàn đã chủ động khảo sát và hỗ trợ cho các hộ phụ nữ nghèo có trẻ em vươn lên thoát nghèo bền vững; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập, dân lập tại 28 nhóm, lớp thuộc 7 xã, phường; trao tặng “Tủ sách yêu thương”; vận động nguồn lực, kịp thời hỗ trợ chăm lo đến đời sống các đối tượng khó khăn… Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị cũng đã đề ra kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em năm 2024. Theo đó, 3 đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em; truyền thông, tư vấn kỹ năng làm mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em; tổ chức giám sát về thực hiện quyền trẻ em, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”; Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU về “Xây dựng TP Đà Nẵng an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”; kịp thời nắm bắt các hành vi, vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em, can thiệp, xử lý, tư vấn hỗ trợ để hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại…

Dịp này, Hội TTVBVQTE TP Đà Nẵng, Thành đoàn, Hội LHPN thành phố đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp năm 2024.

Thanh Hoa