Báo Công An Đà Nẵng

Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua

Thứ năm, 25/08/2022 16:01
Cụm thi đua số 5- Hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Hội phụ nữ Công an các đơn vị trong Cụm gồm Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như 100% thành viên trong Cụm thi đua có hình thức tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, học viên học tập, nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Điều lệ Hội; xây dựng 1 loại hình rèn luyện sức khỏe, 01 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ hội viên vi phạm kỷ luật dưới 0.1%...; 99% gia đình phụ nữ Công an đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa" tại khu dân cư.

Cũng trong chương trình ký kết, các đơn vị thành viên của Cụm đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho 10 hộ gia đình phụ nữ nghèo ở xã Hương Hữu và xã Thượng Long, H. Nam Đông với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Hầu Tỷ