Báo Công An Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ

Thứ năm, 30/05/2024 06:15

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận triển khai chặt chẽ, kịp thời quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khu vực phòng thủ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận và diễn tập chiến đấu phòng thủ 6 phường.

Qua diễn tập, trình độ năng lực và nhận thức của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp được nâng lên, nắm chắc vai trò trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ. Các tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, quân sự, an ninh không ngừng được nâng cao và phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, Q.Cẩm Lệ tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tại hội nghị, UBND Q.Cẩm Lệ đã khen thưởng 13 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Đinh Nga