Báo Công An Đà Nẵng

Quận Hải Châu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ năm, 09/12/2021 07:49

Ngày 8-12, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ theo đúng yêu cầu. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý quận và cơ sở trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường.

Việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Một số Đảng bộ tiêu biểu có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị quận và cơ sở từng bước được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trình độ năng lực và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Ban Thường vụ Quận ủy đã sắp xếp, luân chuyển cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các hội, đoàn thể quận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND phường giữ chức vụ hơn 8 năm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Hải Châu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nói riêng đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu chủ động xây dựng dự thảo, kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đồng thời, lưu ý vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, rà soát đưa nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

P.V