Báo Công An Đà Nẵng

Quận Sơn Trà huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Thứ bảy, 22/07/2023 08:07
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.Sơn Trà triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh nhiều mặt thuận lợi và khó khăn đan xen. Quận đã tranh thủ sự quan tâm của thành phố, tiếp tục kế thừa thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước, tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển. Qua đó, đến nay đã có 5/12 chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành. Kinh tế quận dần phục hồi và có những khởi sắc sau ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhất là dịch vụ du lịch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; trong đó điểm đáng chú ý trong cơ cấu kinh tế đó là: quận đã chỉ đạo tập trung thực hiện định hướng đột phá theo Nghị quyết Đại hội VI, xây dựng, ban hành và triển khai Đề án "Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030"…; việc chỉ đạo triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá quyết liệt, cụ thể; một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ.

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có chuyển biến tích cực hơn, nhất là trong việc phối hợp lập quy hoạch, cải tạo kiến trúc không gian đô thị và triển khai các dự án hạ tầng đô thị quận theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị… Hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì tốt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả; chương trình thành phố "4 an", "5 không", "3 có" gắn với thực hiện an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo với nhiều kết quả toàn diện. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận ngày càng thiết thực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm… Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thường xuyên quan tâm. Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy và Đảng bộ quận được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục huy động và xử lý có hiệu quả nguồn lực, vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, tạo bứt phá để quận có sự phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn