Báo Công An Đà Nẵng

Quận Sơn Trà nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023

Thứ sáu, 21/10/2022 13:51
Ông Hoàng Sơn Trà- Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà chủ trì buổi xét duyệt.

Theo đó, công tác giao quân năm 2022 của Q. Sơn Trà đã đạt vượt chỉ tiêu với 176/175 thanh niên, trong đó Công an nhập ngũ 40/39. Lực lượng thanh niên có trình độ học vấn cấp 2 (69 thanh niên), cấp 3 (89 thanh niên), cao đẳng (11 thanh niên), đại học (7 thanh niên). Quy trình, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia CAND năm 2023 của Q.Sơn Trà đến nay cơ bản theo đúng thời gian, tiến độ.

Được biết, chỉ tiêu giao quân năm 2023 của Q. Sơn Trà là 186 công dân, trong đó, cơ sở dự kiến giao chỉ tiêu cho các phường là 143 công dân. Đến nay, các phường đã hoàn thành xong công tác xét duyệt thực lực, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quận tiến hành kiểm tra soát xét đối chiếu thực lực, chuẩn bị cho họp xét duyệt cấp quận bảo đảm tính dân chủ, công bằng, công khai.

Trong thời gian đến, Ban chỉ huy Quân sự quận sẽ phối hợp với Trung tâm y tế chỉ đạo các phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe công dân đủ điều kiện gọi và khám sức khỏe thực hiện NVQS, CAND 2023; phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành hiệp đồng giao nhận quân, thâm nhập hồ sơ, chốt quân số đúng thời gian quy định.

Lê Anh Tuấn