Báo Công An Đà Nẵng

Quận ủy Ngũ Hành Sơn triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Thứ năm, 09/05/2024 16:06
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Lê Thị Thanh Duyên, cho biết, căn cứ các văn bản quy định của Trung ương, Thành ủy, BTV Quận ủy ban hành Kế hoạch số 18 v/v triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể CT-XH quận. BTV Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan thực hiện Quy định số 707 và Quyết định 1001 về công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy, Quận ủy trực tiếp quản lý và các chức danh thuộc diện các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu quy định.

Cụ thể, tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, nhất là công tác thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị liên quan đến công tác nhân sự phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền và chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ và cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Được biết, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lần này phải gắn với thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đáng chú ý, về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó là 60 tháng…

Ông Phùng Văn Cưng-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phùng Văn Cưng- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và chất lượng, tiến độ… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của quận trong thời gian tới.

M.T