Báo Công An Đà Nẵng

Quận ủy Sơn Trà sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 15/05/2024 08:40

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, Quận ủy Q.Sơn Trà đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt, triển khai cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện việc “làm theo” Bác của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nên chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên, nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết. Cùng đó, việc phát hiện, đánh giá biểu dương khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được quan tâm, coi trọng; ngày càng có nhiều tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận..

Dịp này, có 11 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 được tuyên dương, khen thưởng.

Anh Tuấn