Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam cần phát huy hơn nữa cách làm hay, sáng tạo

Thứ sáu, 29/07/2022 08:24
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, thông qua nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. “Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, đồng bộ, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo đúng định hướng về nội dung, hình thức đa dạng, phong phú…, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống”, ông Lê Văn Dũng nhìn nhận.

Về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết đại hội XIII, Quảng Nam đã ban hành các nghị quyết, quy định, đề án quan trọng trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, “tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21 và nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, thận trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Tập trung xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 71 của Ban Bí thư. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp được thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Về phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Nam đạt 5,04%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102 ngàn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách theo quy định; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; tình hình nội bộ ổn định; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được tăng cường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội có những tín hiệu hết sức khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ…

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng đã đề nghị nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm như: Tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Quảng Nam triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH, nhất là các dự án, đề án trọng điểm tại Thông báo số 135/TB-VPCP, ngày 6-5-2022 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; tiếp tục cụ thể hóa nội dung Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý biên chế trong toàn bộ hệ thống chính trị cho đồng bộ. Đồng thời ban hành cơ chế bố trí vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý; cơ chế liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung; cơ chế, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

“Quảng Nam cũng đề nghị hướng dẫn thực hiện thí điểm các chủ trương: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; việc thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước mà các tổ chức, cá nhân vi phạm qua kết luận kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp gặp nhiều khó khăn do thiếu hành lang pháp lý. Do đó đề nghị Trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể về việc này”, ông Lê Văn Dũng đề nghị.

Cần phát huy hơn nữa cách làm hay, sáng tạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngoài mục đích của chuyến kiểm tra là Bộ Chính trị muốn nghe Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc xây dựng chương trình hành động; đặc biệt là kết quả đạt được trong 2 năm đầu triển khai nghị quyết… Đoàn kiểm tra cũng sẽ ghi nhận cách làm hay, các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất Bộ Chính trị định hướng chỉ đạo chung trong toàn quốc nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ở 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Quảng Nam đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tài liệu phục vụ cho đợt kiểm tra và nhìn nhận: Qua đánh giá sơ bộ, Quảng Nam triển khai nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Tuy nhiên, địa phương cũng cần làm rõ hơn một số kiến nghị liên quan tại buổi làm việc, như việc đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một số cán bộ; tình hình khó khăn về cán bộ, biên chế, chính sách ở địa phương miền núi; một số kiến nghị lên Trung ương nhưng chậm thực thi…

Chánh án TAND tối cao cho rằng, sau đợt dịch COVID-19, Quảng Nam phát triển rất nhanh. Do đó cần đánh giá, nhìn nhận, làm rõ một cách tổng thể. Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, chế độ xóa đói giảm nghèo cho người đồng bào miền núi đã đạt được những kết quả như thế nào? “Bộ Chính trị rất muốn nghe những cách làm hay, sáng tạo của địa phương, trong đó Quảng Nam có 4 cách làm được trình bày trong báo báo nhưng chưa nổi bật, chưa rõ lắm. Do đó cần phát huy hơn nữa cách làm hay, sáng tạo để có thể phần còn lại của nhiệm kỳ, Bộ Chính trị nhân cách làm sáng tạo của Quảng Nam lên cho toàn quốc. Do đó đề nghị các đồng chí suy nghĩ thêm... Bộ Chính trị rất muốn nghe những câu chuyện mà thực tiễn mới phát sinh đặt ra, phải đối mặt với thực tiễn để có biện pháp giải quyết hiệu quả…” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

TRẦN TÂN