Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam cho phép mở cửa bãi tắm biển trở lại

Thứ năm, 07/05/2020 16:04

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 5-5, người dân được phép đến các bãi biển công cộng trên địa bàn tỉnh để tắm biển. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hủy bỏ một số nội dung trong Quyết định số 1190/QĐ-UBND (ngày 25-4-2020) của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 và ban hành văn bản cho phép các bãi biển công cộng trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, UBND tỉnh lưu ý, người dân tắm biển phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển, giữ khoảng cách an toàn một mét khi tiếp xúc; nghiêm cấm các hoạt động mua bán, ăn uống trên bãi biển và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, thị xã Điện Bàn, TP Tam Kỳ và TP Hội An thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo ban quản lý bãi biển và các cơ quan liên quan tuyên truyền để người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

THẢO NGUYÊN