Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam có 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ tư, 05/04/2023 08:38

Tổng chỉ tiêu tuyển mới các trình độ GDNN trên toàn tỉnh là hơn 28 ngàn người, đạt hơn 120% kế hoạch. Số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tham gia học nghề trình độ sơ cấp là 1.219 người; đã giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề cho hơn 900 thanh niên hoàn thành chương trình đào tạo, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã phối hợp với các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho hơn 4 ngàn người với kinh phí gần 5,9 tỷ đồng.

Th. Hà